เปลี่ยนกองขยะ เป็นสวนสุขภาวะ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

หากกล่าวถึงพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมของกองขยะในชุมชน หลายคนคงจินตนาการถึงความสกปรก และความไม่น่ามองของพื้นที่ดังกล่าว นอกเหนือจากนั้น หลายฝ่ายยังกังวลเรื่องปัญหาอื่นๆ ที่ตามมา เช่น ปัญหาเรื่องไฟไหม้ และปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะ รวมไปถึงสุขภาพจิตของคนในชุมชน ‘ชุมชนภาษีเจริญ’ พื้นที่ที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง เป็นพื้นที่สุขภาวะ สำหรับคนในชุมชน

โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชม (ศวพช.) และมหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีเปิด “สวนสุขภาวะ และห้องสมุดกำแพง” ณ สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้าง สร้างพื้นที่สุขภาวะ รวมไปถึงมีห้องสมุดกำแพงแห่งแรกในประเทศอีกด้วย นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง การพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่อดีตเคยเป็นกองขยะสูงเท่ากำแพง ว่า กทม.มีนโยบายที่เน้นในการพัฒนาพื้นที่รกร้าง หรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้งาน จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะได้อย่างไรบ้าง โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ใน 1 เขต จะต้องมีพื้นที่สุขภาวะเช่นเดียวกับเขตภาษีเจริญ หากลำพังหน่วยงานภาครัฐเข้ามาพัฒนาเองก็อาจจะไม่สำเร็จเท่ากับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งหากคนในชุมชนมีส่วนร่วมด้วยกัน ความเป็นเจ้าของพื้นที่ก็จะเกิดขึ้น ตลอดจนนำไปสู่ความยั่งยืนและถาวร นับเป็นประชารัฐแบบเต็มรูปแบบนั่นอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth